Liên Hệ

Đối với những người tham gia CTF, hãy tham khảo Câu hỏi thường gặp về
cuộc thi của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Thí sinh tham gia CTF

Vui lòng truy cập kênh Discord chính thức của chúng tôi tại địa chỉ https://discord.gg/sGx9GyAraN

Nhà tài trợ

Kính mời quý Doanh nghiệp và Tổ chức trở thành là nhà tài trợ của Cuộc thi. Đây là cơ hội liên kết quảng bá thương hiệu của Quý Doanh nghiệp và liên kết thương hiệu trong việc nhận thức về an toàn thông tin. Đồng thời thể hiện cam kết trong việc bồi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực quan trọng này.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ email: info@evvolabs.com

Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc Câu hỏi thường gặp của chúng tôi
Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng tham gia cuộc chơi CTF (Capture the Flag) chưa?

Đăng ký Cuộc thi An Toàn Thông Tin: Digital Dragons 2023 và bước vào thế giới an toàn thông tin.