Thiết Lập hoặc Tham Gia Đội

Thiết Lập Đội (Đội Trưởng).

 1. Bấm vào “Thiết Lập Đội”.
 2. Điền tên Đội.
 3. Nhập mật khẩu của Đội.
 4. Bấm “Thiết Lập”.
 5. Xác nhận Thiết Lập Đội bằng cách bấm vào “Hồ Sơ”.
Xem video hướng dẫn

Thiết Lập liên kết mời vào Đội (Đội Trưởng).

 1. Với tư cách là Đội Trưởng, bấm vào biểu tượng “Mời Người Dùng”.
 2. Sao chép liên kết mời.
 3. Chia sẻ liên kết mời với những người bạn muốn mời tham gia nhóm của bạn.
Xem video hướng dẫn

Tham Gia Đội (qua liên kết mời).

 1. Bấm vào đường liên kết mời được gửi ra bởi Đội Trưởng.
 2. Xác nhận Tham Gia Đội bằng cách bấm vào “Hồ Sơ”.

Tham Gia Đội (qua mật khẩu Đội).

 1. Bấm vào “Tham Gia Đội”.
 2. Điền tên Đội mà Đội Trưởng đã điền.
 3. Nhập mật khẩu của đội mà Đội Trưởng đã điền.
 4. Bấm “Tham Gia Đội”.
 5. Xác nhận Tham Gia Đội bằng cách bấm vào “Hồ Sơ”.
Xem video hướng dẫn

Nhà Tài trợ và Đối tác của Chúng tôi

Chúng tôi rất vinh dự nhận được sự hỗ trợ của các Tổ chức và Cơ quan chức năng trong lĩnh vực An Toàn Thông Tin.

Bạch kim

roundesk

Bạc

roundesk agentis
Bảo Trợ chuyên môn
Mis